Gegevens & Privacy

Blie, gevestigd aan Reigerlaan 9, 4493 SB Kamperland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://blie.nl 
Reigerlaan 9
4493 SB Kamperland
Email: info@blie.nl
Telefoon: +31 6 24 222 446

Helen Hüpscher-Bakker is de Functionaris Gegevensbescherming van Blie.

Verwerkte persoonsgegevens:

  • Contactformulier gegevens

Blie verwerkt uw persoonsgegevens afkomstig van het contactformulier. 1) naam en 2) e-mailadres zijn bekend omdat deze aan Blie zijn verstrekt.

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens:

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Het is echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Om te voorkomen dat er gegevens over minderjarigen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming, is het advies aan ouders betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Als je er van overtuigd bent dat de website, zonder toestemming persoonlijke, toch gegevens van minderjarige heeft verzameld, neem dan contact met ons op via info@blie.nl. De gegevens en bijbehorende informatie zal worden verwijderd.

Doel van verwerken persoonsgegevens:

  • Het verhuren van vakantiehuizen

Blie.nl verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor het opstellen van het huurcontract.

Geautomatiseerde besluitvorming:

  • Geen

Blie neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat hier een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Blie) bij betrokken is.

Bewaren persoonsgegevens:

  • Niet langer dan strikt noodzakelijk (bijv. huurovereenkomst)

Voor het verhuren van vakantiehuizen worden persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard. Naast gegevens die voor toekomstige overeenkomsten worden bewaard, hanteren wij (per categroei) de volgende termijn voor het bewaren van persoonsgegevens:

  • Naam: tot het beantwoorden van het bericht (maximaal 4 weken)
  • E-mailadres: tot het beantwoorden van het bericht (maximaal 4 weken)

Delen van persoonsgegevens met derden:

  • Niet

Blie verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. Uitzonderingen vinden alleen plaats als dit nodig is voor de uitvoering van de huurovereenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken:

  • Functionele
  • Analytische
  • Tracking

Blie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Bij een eerste bezoek aan de website wordt de bezoeker geïnformeerd over deze cookies en wordt toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Blie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. De cookies worden gebruikt om te analyseren of de website naar behoren werkt en om deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die voor het bijhouden van surfgedrag. Hiermee kunnen eventuele problemen worden opgespoord en verbeteren wij de gebruikservaring van de website.

Het afmelden voor cookies is mogelijk door in de internetbrowser in te stellen dat cookies niet meer worden opgeslagen. Daarnaast kan via dezelfde instellingen alle informatie die eerder is opgeslagen van de browser verwijderd.

Zie hier voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Het is een recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast is het een recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Blie. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid houdt in dat persoonsgegevens waarover wordt beschikt, op verzoek in een computer bestand worden opgestuurd.

Verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens kan worden verstuurd naar info@blie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de juiste persoon gedaan is, is het noodzakelijk een kopie van de identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. Er wordt zo snel mogelijk, en minstens binnen vier weken, gereageerd op het verzoek.

Klacht Autoriteit Persoonsgegevens

Blie wijst bezoekers op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Blie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als bezoekers de indruk hebben dat gegevens niet goed zijn beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op via info@blie.nl.